Uitgangspunten: mensbeeld, maatschappij en perspectief.

Mensbeeld

Niet je status, opleiding of inkomen of wat je doet – bepaald wie je bent. Maar de schepper van hemel & aarde. Hij houdt zoveel van mensen, dat Hij Zijn Zoon Jezus naar de aarde stuurde om het verschil te maken. Wij geloven dat een relatie met die Here Jezus de enige stabiele fundering is waarop iemand zijn leven kan bouwen.

Maatschappij

De wereld waarin we leven heeft een grote complexiteit gekregen. Voor veel mensen is het een wirwar aan prikkels. Een maatschappij waarin genoeg te weinig blijkt te zijn en waarin individualisme hoogtij viert. Veel mensen in onze samenleving redden het niet meer. Het is teveel en te snel. Juist de kerk is dan een plaats van bezinning en contemplatie. Een plek waarin hemel en aarde elkaar raken en de maatschappelijke invloeden even op afstand worden gezet.

Perspectief

In een tijd waarin mensen alleen maar voor zichzelf lijken te gaan, blijft God gewoon dezelfde. De God van de schepping die alles volmaakt schiep en zo enorm veel hield van Zijn schepping. Ook van de kroon van Zijn schepping, de mens. Hij wil niets liever dan Zijn liefdevolle armen slaan om die mensen die van zichzelf niets meer in te brengen hebben. Juist mensen die met lege handen staan, daar wil Hij een vader voor zijn. Dat is de grootste passie van onze gemeente. Mensen wijzen op Jezus en hen dienen zoals Jezus gediend heeft.