Iedere zondagmorgen komen we om 10:00 uur bij elkaar aan de Emmastraat 24a in Oude Tonge. Iedereen is hierbij van harte welkom!

De dienst begint met een tijd van lofprijzing en aanbidding, waarbij we verschillende liederen uit Opwekking, Johan de Heer en Glorieklokken zingen.
Ook is er een spreker die een actueel en relevant thema vanuit Bijbels perspectief bespreekt of een gedeelte uit de Bijbel uitlegt.

Na de dienst ben je van harte uitgenodigd voor een bakje koffie/thee en ontmoeting met elkaar. Als je vragen hebt over de gemeente kun je in gesprek met iemand van het gastenteam. Ook als je behoefte hebt aan gebed, is er na de dienst een team dat met en voor je wil bidden.

Tijdens de dienst worden er vanuit de kinderkerk voor diverse leeftijdsgroepen aparte kinderdiensten gehouden.


Mogelijk zijn bepaalde ellementen van de dienst anders of afwezig i.v.m. covid19.