NIEUWSBERICHTEN-DEEL-1
maandnieuws: Veiligheid on de gemeente:

Gelukkig is het mogelijk om met de 1.5 meter afstand veilig bij elkaar te komen in de gemeente.  Elk uur wordt de hele inhoud van de kerk 2.5 keer ververst. Waardoor de kans op een virale bestemming minder dan 1 op 500 is.  Dat is minder dan bij de supermarkt.  Kortom we hebben mogelijkheden in de kerk om elkaar te ontmoeten en met elkaar te praten.  Alles is natuurlijk afhankelijk van hoe we de adviezen toepassen.  En gelukkig werkt dat bij ons goed uit en werkt iedereen mee.

Profetie in de gemeente – workshop 14 november


Op zaterdag 14 november zou door Matt Helland een workshop verzorgd worden over het Bijbelse begrip profetie.  Eerder hebben we Matt gehoord op 14 maart jl.  in onze zondagdienst. 
i.v.m. covid-19 wordt deze workshop verplaatst naar het voorjaar volg onze agenda op de website.


 
Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten | Protestantse Kerk  in Nederland