doelstelling

Ontstaan en doelstelling van de Evangelie gemeente Flakkee.

Ontstaan in Historisch perspectief

In de jaren ’70 van de vorige eeuw werden er wekelijks bijbelstudie bijeenkomsten georganiseerd in Oude-Tonge en Ooltgensplaat. Op zondag werden kerkdiensten bezocht in een Evangelische gemeente in de Krimpenerwaard. Door het toenmalige kabinet Den Uyl werd besloten dat er op zondag niet meer met de auto gereden kon worden. De zogenaamde autoloze zondagen gaan de geschiedenis in als de start van de kerkelijke gemeente in Oude Tonge. Omdat er geen afstanden meer overbrugd konden worden was dit de aanleiding om op zondagen bij elkaar te komen op Goeree Overflakkee. Dit was de feitelijke start van de Evangeliegemeente Flakkee. De eerste naam was ‘de Bron’ en later werd aansluiting gezocht bij de Berea gemeenten in Nederland. Op dit moment is de kerk een autonome gemeente die die vooral wat karakter en structuur betreft aansluit van de Pinkster- en evangelie gemeenten in Nederland.

De basis van de Evangelische gemeenten is terug te voeren op de grote ‘Opwekkingscampagnes’ op het malieveld in Den Haag in de jaren vijftig. Vanaf het begin van de 20ste eeuw was er al sprake van Pinkster- en Evangelische gemeenten in Nederland. Met name in de grote steden en de hoofdsteden van de provincies werden dergelijke gemeenten gesticht. Vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw werden de Pinkster- en evangeliegemeenten een serieuze speler in kerkelijk Nederland.

Momenteel is de Pinksterbeweging een van de snelst groeiende kerkelijke bewegingen mondiaal gezien. Onder andere de Assemblies off God (engelssprekende landen), Assemblee de Dieu (franssprekend) en in Nederland de Vereniging van Pinkster en Evangeliegemeenten hebben gezorgd voor een solide fundament voor de kerkelijke organisaties.
Inmiddels bestaat de gemeente bijna 50 jaar. Een periode waarop we met dankbaarheid mogen terugkijken.

Doelstelling.

De Evangelie gemeente Flakkee heeft de opdracht gekregen en weet zich door de liefde van Christus gedrongen, om in de wereld te getuigen van de genade van God in Jezus Christus Zijn Zoon. Het doel is om mensen in ontmoeting te brengen met Jezus Christus. Zodat er herstel, verzoening en genezing zal zijn.

De kerntekst die aan de grondslag van de gemeente ligt is te vinden in de bijbel. In Handelingen 2:42. Staat: “Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.” Volgens de Schriftteksten is het doel / de activiteiten van de kerk de volgende moeten zijn: (1) het onderwijzen van de Bijbelse doctrine, (2) een plaats bieden waar gelovigen met elkaar een gemeenschap kunnen vormen, (3) het avondmaal in acht nemen en (4) bidden.

De kerkelijke gemeente is trouw aan het Woord van God – de bijbel. Zij geeft hier uitvoering aan door de zondagse samenkomst, Woordverkondiging, gebedsbijeenkomsten en studie avonden. Daarnaast is er pastorale zorg. Evangelisatie en zending zijn integraal onderdeel van de kerkelijke activiteiten. Hierbij wordt samengewerkt met andere lokale kerken in Oude-Tonge.