Financiën

De gemeenteleden hebben een verantwoordelijkheid voor de inkomsten van de kerk. Naast een gebouw wat we in eigendom hebben en geen ambtsdragers in loondienst, zijn de uitgaven relatief beperkt. De voorganger ontvangt een onkostenvergoeding voor de gemaakte kosten die hij maakt voor zijn werk in de gemeente.

De financiën worden jaarlijks verantwoord aan de ledenvergadering. Het financieel jaarverslag vindt u hier downloaden.Financieel jaarverslag 2019
  januari 2019 december 2019
Spaarrekening 20074,34  23474,34
Lopende rekening   1685,10   2235,86
In kas         0,00         0,00
Giften via bank 22310,00  
Giften collecte   6080,55  
Zending Brazilië      599,46  
Zending Cambodja  16549,03  
Gebouw  77500,00  
Hypotheek          0,00  
Kas          0,00          0,00
Bank    1685,10    2235,86
Spaarrekening  23474,34  20074,34
Vrijstelling ambtsdragers    7200,00  
Kosten diakonie          0,00  
Kosten huishoudelijke dienst      372,61  
Aflossing/rente hypotheek          0,00  
Woonlasten gebouw     5027,41  
Onderhoud/verbouwing gebouw     3319,52  
Km. verg. reisk. spreekbeurten     2284,00  
Advertentiekosten         57,00  
Relatiegeschenken       565,47  
Telefoon, fax, internet, postzegels       903,25  
Contributies/abonnementen       128,36  
Verzekeringen algemeen     1734,22       
Kantoorbenodigdheden       362,27  
Vakliteratuur/boeken          0,00  
Drukwerk/papier        42,12  
Overige algemene kosten      302.07  
Johan en Lenie Crezee     -128,75  
Zending, evangelisatie en adoptie     1527,00  
Plaatselijke evangelisatie          0,00  
Adoptiekinderen          0,00  
Muziekgroep    1069,60  
Tienerwerk>12 jaar          0,00  
Kinderwerk<12 jaar      273,10  
Offers gemeente      6080,55
Offers adoptiekind        599,46
Tienden en schenkingen    22310,00
Andere baten             0,00
Overschot/tekort    3950,76  
     
Saldo  25039,25  28990,01
     
Geresveerd op spaarrekening voor onderhoud  15000,00